Ansøg om tilladelse 

Du kan ansøge om anlæg og aktiviteter på søterritoriet via ansøgningsskemaet.

Hent: Ansøgningsskema 

Hent PDF: Vejledning i ansøgning

Ansøgningsskemaet kan gemmes på egen computer, hvorefter det er muligt at udfylde elektronisk. Alternativt kan skemaet printes ud og udfyldes i hånden.

Ansøgningsskemaet skal til sidst printes ud og underskrives i hånden.

Ansøgningsskemaet kan herefter indskannes og fremsendes i elektronisk format vedhæftet bilag mv. til Obfuscated Email eller med post til:

Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig

Bemærk:
Det er vigtigt at læse de relevante afsnit i administrationsgrundlaget samt vejledningen til ansøgningsskemaet, og udfylde skemaet udførligt.

I den forbindelse er det en god ide at undersøge, om der findes Natura 2000 områder (habitat- og/eller fuglebeskyttelsesområder) eller bilag IV arter i forbindelse med dit projekt.

Hvis dit projekt er beliggende i/eller i nærheden af et Natura 2000 område, eller der er forekomst af en bilag IV art, er det vigtigt, at du tænker over, om der er foranstaltninger, der kan laves, så områdets udpegede dyr, planter og naturtyper vil blive påvirket mindst muligt af dit projekt. Her tænkes der bl.a. på anlægsmetoder og anlægsperiode.