Ansøg om tilladelse

Ansøg om tilladelse til anlæg og aktiviteter på søterritoriet via ansøgningsskemaet her

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet 

Ansøgningsskemaet kan gemmes på egen computer, hvorefter det er muligt at udfylde elektronisk. Alternativt kan skemaet printes ud og udfyldes i hånden.

Ansøgningsskemaet skal til sidst printes ud og underskrives i hånden.

Ansøgningsskemaet kan herefter indscannes og fremsendes i elektronisk format vedhæftet bilag mv. til kdi@kyst.dk eller med post til:

Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig

Læs mere om Kystdirektoratets sagsbehandling af ansøgninger

Bemærk

Det er vigtigt at læse de relevante afsnit i administrationsgrundlaget samt vejledningen til ansøgningsskemaet, og udfylde skemaet udførligt.

Læs mere om administrationsgrundlag for søterritoriet

I den forbindelse er det en god ide at undersøge, om der findes Natura 2000 områder (habitat- og/eller fuglebeskyttelsesområder) eller bilag IV arter i forbindelse med dit projekt.

Hvis dit projekt er beliggende i/eller i nærheden af et Natura 2000 område, eller der er forekomst af en bilag IV art, er det vigtigt, at du tænker over, om der er foranstaltninger, der kan laves, så områdets udpegede dyr, planter og naturtyper vil blive påvirket mindst muligt af dit projekt. Her tænkes der bl.a. på anlægsmetoder og anlægsperiode.

Læs mere om Natura 2000 områder og bilag IV arter