Kystdirektoratets stormflodsberedskaber

Der er etableret stormflodsberedskaber for to områder langs den jyske vestkyst - den centrale del af Vestkysten og Vadehavsområdet i Syd- og Sønderjylland.

Stormflodsberedskaberne er etableret af Kystdirektoratet, Politiet og de tidligere amter i fællesskab.

I Kystdirektoratet er beredskabet opdelt i to selvstændige enheder, fordi varslingskriterier og indsatsmuligheder ved en stormflod er forskellige på Vestkysten og i Vadehavet.

Det er stormflodsberedskabets formål at afværge eller begrænse en stormflods eventuelle virkninger mod personer og materielle værdier. 

Hovedformålet er at undgå tab af menneskeliv.

Læs mere om beredskab på den centrale del af Vestkysten

Læs mere om beredskab i Syd- og Sønderjylland

De to stormflodsberedskaber, som Kystdirektoratet er med i

Her ligger de to stormflodsberedskaber, som Kystdirektoratet er med i