Stormflod og beredskab

Der findes mange lokale beredskaber til håndtering af situationen, når en stormflod truer et område med oversvømmelse. Kystdirektoratet har to beredskaber på henholdsvis den centrale del af den jyske vestkyst og i Syd- og Sønderjylland.