• Kyster og klima

Offentliggørelser

Pulje til kystbeskyttelse 2022

Søg om midler fra 2022-puljen til kystbeskyttelsesprojekter.
Her finder du alle nødvendige oplysninger: Fakta om puljen, ansøgningskriterier, krav til projekterne, link til ansøgningsskema på Virk.dk. samt vejledning til skemaet.

Kystbeskyttelse med sandfodring

Kystbeskyttelse

Hent undervisningsmateriale, vejledning om kystbeskyttelsesmetoder m.m. 

Kystplanlægger

Landsdækkende risikokortlægning frem til 2120 med vejledende strategier og forslag til håndtering af oversvømmelses- og erosionsrisikoen

Bil på oversvømmet vej

Oversvømmelsesdirektivet

Se, hvor risikoen for oversvømmelser er størst i Danmark

Kystdynamik

Strøm, bølger, vandstand m.v. påvirker kysten. Læs om kystens dynamik

Stormflod og beredskab

Læs om tidevand, lufttryk, vindstuvning og beredskaberne på Vestkysten

Storm på kyst

Klimaændringer

Find viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for en række temaer

Værktøjer

Få overblik eksempelvis over risiko for oversvømmelse, kystbeskyttelsesanlæg eller vandstande

Vandløbsdata

Her kan du læse om de vandløbsdata som Kystdirektoratet udstiller