• Kyster og klima

Offentliggørelser

Kystbeskyttelse med sandfodring

Kystbeskyttelse

Hent undervisningsmateriale, vejledning om kystbeskyttelsesmetoder m.m. 

Kystdynamik

Strøm, bølger, vandstand m.v. påvirker kysten. Læs om kystens dynamik

Bil på oversvømmet vej

Oversvømmelsesdirektivet

Se, hvor risikoen for oversvømmelser er størst i Danmark

Stormflod og beredskab

Læs om tidevand, lufttryk, vindstuvning og beredskaberne på Vestkysten

Storm på kyst

Klimaændringer

Find viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for en række temaer

Værktøjer

Få overblik eksempelvis over risiko for oversvømmelse, kystbeskyttelsesanlæg eller vandstande

Pulje

Søg om tilskud fra pulje til diger ved Vadehavet og kommunale helhedsløsninger inden for kystbeskyttelse i områder, hvor risikoen i forbindelse med kysterosion er størst