Klimaændringer

Kystdirektoratet indgår sammen med en række ministerier, styrelser og interessenter, blandt andet Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i samarbejdet om Klimatilpasning.dk.

Hjemmesiden Klimatilpasning.dk præsenterer viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for en række temaer. Hjemmesiden henvender sig til både borgere, kommuner og erhvervsliv.

Her finder du information om forskning og udvikling inden for klimatilpasning i ind- og udland og grafikker, der præsenterer klimadata og information om regionale klimaforandringer i Danmark. Desuden giver hjemmesiden adgang til interaktive værktøjer og nyheder om klimatilpasning og konkrete eksempler på tilpasning og teknologiske løsninger.

Hør her, hvordan klimaforandringerne kan komme til at påvirke dig: