Sådan opretholder vi sikkerheden på fællesaftalestrækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab

På fællesaftalestrækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab er der en målsætning for erosion, men også en målsætning om en minimumsikkerhed mod klitgennembrud og oversvømmelse. Formålet er at sikre, at klitterne på Vestkysten er klar til at modstå erosion og tilhørende klitgennembrud ved en 100 års storm i starten af hver vintersæson. Det betyder, at klitterne skal have en minimumshøjde og en minimumsbredde ud fra Kystdirektoratets opmålinger og analyser (se tabellen nederst på siden).

Figuren illustrerer, hvordan der skal være en minimum klitbredde- og højde.

Sådan kontrollerer vi klitternes sikkerhed

Klitternes sikkerhed kan bedømmes ud fra en detaljeret laserscanning, der foretages langs Jyllands vestkyst efter en meget voldsom storm. Et fly overflyver kysten og opmåler med laser. Laserscanningen viser klitternes højdeforhold og giver mulighed for at måle klitternes bredde, og dermed kan vi kontrollere, at den opfylder de pågældende minimumsbredder. Opmålingerne er vigtige data i vores årlige planlægning af kystbeskyttelsen, så vi er på forkant med eventuelle udfordringer. På kystatlas.dk kan du se minimumssikkerhedslinjerne. (Se nedenfor, hvordan du finder linjerne).

Sådan vedligeholder vi klitternes styrke

På Jyllands vestkyst er der sandfodret med 2-3 millioner m3 om året siden 1980’erne. Med viden om klitternes tilstand kan vi justere vores sandfodringsindsats, så den fokuseres, hvor klitterne er svagest. Sandfodring erstatter eroderet sand og er med til at genskabe klitterne, så de er sikret mod gennembrud.

Hvis du vil vide mere - se bl.a. Kystatlas

Vil du gerne gå mere i dybden med emnet, kan du også læse om højvandsstatistikker, som også er et vigtigt parameter i vores kystbeskyttelsesindsats.

På kystatlasset finder du sikkerhedslinjen ved at klikke på ikonet Lagliste øverst til højre. En menu åbner sig, og du skal sætte flueben i Fællesaftale Vestkyst. Herunder kan du tænde/slukke tre lag, som viser henholdsvis:

  • Sikkerhedslinjen 2023
  • Bygninger
  • Vestkyst_2023_DTM

Du kan zoome ind på kortet ved at dobbeltklikke på det, eller ved at bruge +/- tegnene øverst i venstre hjørne.

Hvis du vil supplere kortet med kystbeskyttelseskonstruktioner, skal du sætte flueben i feltet Kystbeskyttelsesanlæg.

Gå til kystatlas.dk

Læs mere om Fællesaftalen mellem Lodbjerg-Nymindegab

Tabeloversigt over minimum klithøjde og -bredde

I nedenstående tabel kan du få et overblik over de forskellige klitsikkerhedskriterier mellem Lodbjerg og Nymindegab.
*Minimum klitbredde 30 m, hvor der er skråningsbeskyttelse.

StrækningMinimum klithøjdeMinimum klitbredde
Agger By3,5 m40 m*
Agger Tange3,5 m30 m
Thyborøn by4,0 m50 m
Harboøre Tange3,5 m30 m
Langerhuse til Bovbjerg3,5 m40 m*
Bovbjerg til Husby klitplantage4,0 m40 m*
Husby klitplantage til Nymindegab4,5 m40 m*