Fællesaftale mellem Lodbjerg og Nymindegab 2020-2024

Fællesaftalen er indgået mellem Staten og de fire Vestkystkommuner Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted.

Kyststrækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab på den jyske vestkyst er den mest udsatte erosionskyst i Danmark med en gennemsnitlig kysttilbagerykning på mellem en og otte meter om året, hvis der ikke bliver kystbeskyttet.

Uden løbende kystbeskyttelse kan klitbarrieren mellem havet og de store lavtliggende arealer bagved blive gennembrudt og de lave arealer blive oversvømmet. Det skete i en storm i 1981, hvor det stod klart, at den daværende kystbeskyttelsesindsats ikke var nok til at sikre en stærk kyst.

Derfor indgik de daværende kystkommuner, Ringkøbing Amt og staten i 1983 en femårig økonomisk aftale om kystbeskyttelse. Der har siden været indgået femårige fællesaftaler, og udarbejdet flere rapporter, f.eks. , Midtvejsrapport 2016  og Statusrapport 2013.

Målsætning for tilbagerykning 2020-2024

Grundlaget for aftalerne er en målsætning om, hvordan kystprofilet fra klittop til seks meters dybde skal udvikle sig.
Det er en sideordnet målsætning, at sikkerheden mod gennembrud af klit eller dige til de lavtliggende områder i baglandet skal være høj.
På hele strækningen skal kysten kunne klare en storm, der i gennemsnit optræder med 100 års mellemrum. Ud for Thyborøn er kravet en 1000 års storm. 
Der vil derfor kunne ske oversvømmelse af baglandet, hvis kysten rammes af en endnu hårdere storm. 
For at sikre, at der i en sådan situation ikke vil ske tab af menneskeliv, er der et Stormflodsberedskab.
Læs mere om Stormflodsberedskabet.


Målsætningen nås ved at tilføre kystprofilet sand som erstatning for det sand, som bølger og strøm fjerner. Det vil sige, at erosionen så sker i fodringssand og ikke i den bagvedliggende kyst.
Se Vestkysten 2016, Midtvejsrapport 2016

Fællesaftalernes effekt

Fællesaftalerne har gennem årene været en stor succes, fordi der ikke siden den første aftale blev indgået, har været gennembrud af klitterne og oversvømmelse af baglandet.
Selv ikke stormen Bodil i december 2013 gav gennembrud af klitterne, og  kysttilbagerykningen er standset, hvor det har været målsætningen.

Sandfodring både uden for kystlinjen og på stranden

Hver gang Kystdirektoratet har indgået en fællesaftale, har vi fastlagt en målsætning for kystudviklingen og dermed, hvilke strækninger, der skal sandfodres.  

Vi tilstræber at fodre med 60 % af mængden i havet uden for kystlinjen og 40 % på stranden indenfor for at få den optimale effekt af sandfodringen. 
Strandfodring er nødvendig, når klitten er smal, og det er nødvendigt med en hurtig virkning af fodringen. Fodring uden for kystlingen, men inden for 6 m dybde gør også gavn på stranden, men det tager længere tid, inden virkningen kan ses.

Målsætning for den fremtidige kystudvikling

Målsætning for den fremtidige kystudvikling

Klik på illustration for at se større version