Tilladelse til udvidelse af Sæby Havn, Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udvidelse og omdannelse af Sæby Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår i tilladelsen.

Kystdirektoratet finder, at den udarbejdede miljørapport - indeholdende blandt andet væsentligheds-/konsekvensvurderinger, belyser projektets miljømæssige konsekvenser tilstrækkeligt til, at der på baggrund af rapporten kan træffes afgørelse om godkendelse af projektet efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at denne tilladelse erstatter en tilladelse efter miljøvurderingsloven for så vidt angår den del af projektet, der er omfattet af kystbeskyttelsesloven.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 17/01392.

Tilladelse til udvidelse af Sæby Havn.

Bilag samlet.

20200318 Miljørapport udg 14.

Samlede ansøgning Sæby Lystbådehavn

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32