Sedimenttransport

De danske kyster påvirkes og formes af vejret. Især bølgerne har stor betydning for en kyst udseende. Bølger formes af vindens friktion med havoverfladen, og deres størrelse afhænger af vindens styrke, hvor lang strækning vinden har blæst over vand og af vanddybden.

Rammes en kyst af mange bølger, dvs. af megen bølgeenergi, kan kysten hurtigt ændre udseende i løbet af et år. Kystdirektoratet har overslagsmæssigt beregnet, hvor stor bølgeenergien er langs de danske kyster. 

Læs mere her "Bølger og strøm flytter sand"

Især hvis bølgerne rammer kysten i en skrå vinkel, kan der føres store mængder sediment (sand, ler, grus og sten) langs med kysten fra et sted til et andet. Det er derfor vigtigt at størrelsen og retningen på den langsgående sedimenttransport, når der kystplanlægges.

Sedimenttransporten i Danmark varierer mellem 0 og 2,5 mio. m³ pr år. Den resulterende bølgeenergivektors vinkel med kystlinjen er en god indikator for retningen på den langsgående sedimenttransport langs med en given kyst.

De beregnede transportretninger kan ses på vores kystatlas.

Gå til Kystatlas

Ønskes en mere præcis og detaljeret beregning af sedimenttransporten og retningen på en given kyst, kan det gøres ved hjælp af computermodeller. Beregningerne eller målinger kan eksempelvis udføres af rådgivende ingeniørfirmaer.