Højvandsmur

En højvandsmur er en fritstående konstruktion af beton, sten, træ, metal eller andre materialer med holdbarhed i marint miljø. Murens formål er at beskytte mod oversvømmelse. Højvandsmure bliver ofte bygget i byområder, hvor der ikke vil være plads til et dige.

Højvandsmurens funktion

Højvandsmuren er bygget til at kunne modstå kraftig bølgepåvirkning og høj vandstand for eksempel under en storm. Ofte er der åbninger i muren, og de kan fungere som passage for gående eller kørende trafik. Disse åbninger kan lukkes med porte eller skotter, når der er optræk til ekstremt vejr.

Højvandsmur med rekreativ funktion

En højvandsmur kan etableres som en integreret del af et byrum, og eksempelvis bidrage med siddepladser, oplevelseslommer eller andet, der giver byområder tæt ved vandet særlig rekreativ værdi.

Animationsvideo

Se animationsvideoen "Højvandsmur" nedenfor

Få mere information

Her kan du læse en uddybende beskrivelse af højvandsmure

Hent PDF: Højvandsmur