Bølgebrydere

Bølgebrydere er konstruktioner, der typisk er bygget af sten og anbragt parallelt med kysten i en vis afstand fra stranden.

Bølgebrydernes funktioner

Bølgebrydere virker ved, at de mindsker den bølgeenergi, der når ind til kysten. Samtidig bremser de den naturlige transport af sediment (sand eller ral) mellem strandlinjen og bølgebryderne. De fanger en del af sedimentet, som så bliver aflejret bag bølgebryderne.

Der danner sig små strande bag bølgebryderne, og på den måde reducerer bølgebryderne tilbagerykningen på en del af kysten. Kyststrækningen nedstrøms for bølgebryderne får til gengæld tilført mindre sediment, og her rykker kystlinjen tilbage. De mange små strande giver kystlinjen en karakteristisk guirlande-form.

Bølgebrydere kræver kystfodring

Kystfodring kan bremse kysttilbagerykningen nedstrøms bølgebryderne, fordi fodringsmaterialet erstatter det sediment, som bølgebryderne holder tilbage. Uden fodring vil stranden blive smallere nedstrøms for bølgebryderne.

Bølgebrydere giver guirlander

På grund af særlige strømforhold mellem bølgebryderne, skal man være særligt opmærksom, når man bader her.

Animationsvideo

Se animationsvideoen "Kyst med bølgebrydere" nedenfor

Få mere information

Her kan du læse en uddybende beskrivelse af bølgebrydere

Hent PDF: Bølgebrydere