Webtjeneste for bølgedata

Kystdirektoratets bølgemålinger

Udsnit af Kystdirektoratets bølgedata kan hentes fra en webtjeneste.

Hvert udtræk af data er begrænset til valgbare tidsintervaller på op til to år ad gangen. Det er f.eks. muligt at hente 10 år gamle data, men der kan kun hentes to års data ad gangen.

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller periodevis mangle, også efter kvalitetskontrollen er udført. Brug af data er derfor på eget ansvar.

Bølgedata bliver kvalitetskontrolleret i en manuel proces med varierende intervaller, og i den forbindelse renset for åbenlyse fejl.

Tidsrummet fra en måling er foretaget til at kvalitetskontrolleren er udført kan variere fra ca. 14 dage til i sjældne tilfælde seks måneder. Derfor er de seneste par ugers data som udgangspunkt ikke kvalitetskontrolleret.

Parametre og eksempel

Webtjenesten bruges ved at kalde
kystatlas.kyst.dk/data/boelge/response.aspx?
efterfulgt af nogle parametre.

Webtjenestens input parametre:

 • ident
  Unikt nr. som identificerer måleren. De forskellige ident nr. kan enten findes på kortet over bølgemålere eller på siden med bølgedata i grafer.
 • startdate
  Startdato for den ønskede dataserie, formateret som år-måned-dag: 20190501
 • enddate
  Slutdato for den ønskede dataserie, formateret som år-måned-dag: 20190503
 • format
  Resultat format CSV eller dygraph. Se forklaring og eksempler nedenfor.

CSV formatet

Kan bruges til videre behandling i diverse regnearksprogrammer mv.
Hver observation har en række som består af følgende værdier separeret med komma:

 • Datotid
  Dato formateret som år-måned-dag 24timer:minutter:sekunder: 2011-03-24 09:40:00
 • H_s
  Signifikant bølgehøjde fundet ud fra spektret
 • T_s
  Signifikant bølgeperiode fundet ud fra spektret
 • H_max
  Maksimal bølgehøjde fundet vha. zero-upcrossing 
 • T_max
  Den højeste bølgeperiode fundet vha. zero-upcrossing
 • H_1_3
  Middelbølgehøjden af den højeste tredjedel af alle bølger, zero-upcrossing
 • H_avg
  Middelbølgehøjden af alle bølger, udfra zero-upcrossing
 • T_avg
  Middelbølgeperioden af alle bølger, udfra zero-upcrossing
 • T_z
  Middelbølgeperioden fundet udfra spektra eller zero-upcrossing
 • Dir
  Bølgeretning i spektrets peak
 • Dybde
  Vanddybden ved bølgemåleren
 • East
  Sensor øst koordinat i ETRS89/UTM32
 • North
  Sensor nord koordinat i ETRS89/UTM32
 • start_dato
  Dato bølgemåleren blev taget i brug
 • slut_dato
  Dato når nedlagte bølgemålere er taget ud af brug. For aktive bølgemålere er feltet tomt

CSV formatet - eksempel på kald og resultat

Kald:
https://kystatlas.kyst.dk/data/boelge/response.aspx?ident=2031&startdate=20181001&enddate=20181002&format=csv

Svar:
Datotid, H_s , T_s , H_max , T_max , H_1_3 , H_avg , T_avg , T_z , Dir , Dybde , East , North , start_dato , slut_dato

2018-10-01 00:00:00,,,2.74,6.7,1.67,1.04,5.1,4.93,286.9,17.5,441896,6259258,1991-12-11 17:30:00,
2018-10-01 00:30:00,,,2.98,6.8,1.64,1.07,5.2,4.81,293.9,17.5,441896,6259258,1991-12-11 17:30:00,
2018-10-01 01:00:00,,,3.75,8,1.69,1.08,5.3,4.87,289.7,17.5,441896,6259258,1991-12-11 17:30:00,
...

Dygraph formatet

Kan bruges som input til Dygraph graf api, og eventuelt andre api’er.
Observationerne adskilles ikke med hver sin række, men følger efter hinanden.
Hver observation består af følgende værdier separeret med komma:

 • Data 1
  Dato formateret som år-måned-dag 24timer:minutter:sekunder: 2011-03-24 09:40:00
 • Data 2
  H_s, Signifikant bølgehøjde fundet ud fra spektret
 • Data 3
  H_1_3, Middelbølgehøjden af den højeste tredjedel af alle bølger, zero-upcrossing
 • Data 4
  H_max, Maksimal bølgehøjde fundet vha. zero-upcrossing
 • Data 5
  T_z, Middelbølgeperioden fundet udfra spektra eller zero-upcrossing
 • Data 6
  Dir, Bølgeretning i spektrets peak

Dygraph formatet - eksempel på kald og resultat

Kald:
https://kystatlas.kyst.dk/data/boelge/response.aspx?ident=2031&startdate=20181001&enddate=20181002&format=dygraph

Svar:
2018-10-01 00:00:00, , 1.67, 2.74, 4.93, 286.9 2018-10-01 00:30:00, , 1.64, 2.98, 4.81, 293.9 ...

Bølgebrydere ved Husby Klit