Arkiverede bølgedata

Historiske bølgedata kan hentes i prægenererede og zippede CSV-filer for hver målestation. Klik på filnavne/links nedenfor for download.

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller periodevis mangle, også efter kvalitetskontrollen er udført. Brug af data er derfor på eget ansvar.

Bølgedata bliver kvalitetskontrolleret i en manuel proces med varierende intervaller, og i den forbindelse renset for åbenlyse fejl.

Tidsrummet fra en måling er foretaget til at kvalitetskontrolleren er udført kan variere fra ca. 14 dage til i sjældne tilfælde seks måneder.

For aktive målestationer produceres der nye arkivfiler en gang om året hvor foregående års data tilføjes, så snart alle data i det foregående år er bleven kvalitetskontrolleret.

I arkivfilerne er data siden 2010 og frem kvalitetskontrolleret systematisk. Ældre data er kun kontrolleret sporadisk.

Hver arkivfil indeholder alle data fra en målestations startdato til slutdatoen for nedlagte målestationer, eller for aktive målestationer, frem til og med det seneste år hvor samtlige data er bleven kvalitetskontrolleret.

Filerne indeholder en række per observation med nedenstående kolonner:

 • dato
  Dato formateret som dag-måned-år 24timer:minutter:sekunder: 24-03-2011 09:40:00
 • H_s
  Signifikant bølgehøjde fundet udfra spektret
 • T_s
  Signifikant bølgeperiode fundet udfra spektret
 • H_max
  Maksimal bølgehøjde fundet vha. zero-upcrossing
 • T_max
  Den højeste bølgeperiode fundet vha. zero-upcrossing
 • H_1_3
  Middelbølgehøjden af den højeste tredjedel af alle bølger, zero-upcrossing
 • H_avg
  Middelbølgehøjden af alle bølger, udfra zero-upcrossing
 • T_avg
  Middelbølgeperioden af alle bølger, udfra zero-upcrossing
 • T_z
  Middelbølgeperioden fundet udfra spektret eller zero-upcrossing
 • Dir
  Bølgeretning i spektrets peak
 • Dybde
  Vanddybden ved bølgemåleren
 • East
  Sensor øst koordinat i ETRS89/UTM32
 • North
  Sensor nord koordinat i ETRS89/UTM32
 • start_dato
  Dato bølgemåleren blev taget i brug
 • slut_dato
  Dato når nedlagte bølgemålere er taget ud af brug. For aktive bølgemålere er kolonnen tom

Filerne er navngivet med målestationernes geografiske navn efterfulgt af et for Kystdirektoratets bølgemålere unikt IDENT nr.

Bølgerne slår ind over en høfde ved Thorsminde.