Rømødæmningen

Bygget:  1939 - 1948
Længde:  9.170 m
Bredde i bund:  60 m
Bredde i top:  13 m 
Højde:  5,3 m v/Rømø og 6,3 m v/Jylland

Dæmningen ejes af staten (Kystdirektoratet) og Tønder Kommune. Staten er ansvarlig for skråningerne og kommunen for de to øverste meter af dæmningen.
Rømødæmningen skitse
Rømødæmningen forbinder Rømø med Jylland. Der er tre vigepladser langs dæmningen.

Dæmningens opbygning

Opbygning af Rømødæmningen

 

Skitse af dæmningens opbygning

Dæmningen er anlagt direkte på Vadehavets bund. Den er 9,17 km lang, 60 meter bred i bunden og 8 meter bred på toppen. Vejbanen blev i 1963 udvidet til 12 m p.g.a. forøget biltrafik. 

Dæmningens skråninger hælder mellem 7o og 14o grader (anlæg 1:8 og 1:6). Dæmningens kerne er opbygget af fyldjord. Ovempå kerne blev lagt 50 cm klæg (ler) og derpå et lag græstørv. Tørven er med årene skyllet bort og erstattet med klæg. Der er på de mest udsatte steder anlagt fliser.

Rømødæmningens vedligeholdelse

Dæmningen var oprindelig projekteret til at være vedligeholdelsesfri, men det viste sig snart, at det var nødvendigt med løbende vedligeholdelse. Siden 1949 har Kystdirektoratet udført vedligeholdelse af dæmningens skråninger. Arbejdet består af indsamling af flodskarn og reparation af skader på græsskråninger og flisebelægning efter vinterens højvande.

 

Vedligeholdelsesarbejde på Rømødæmningen
Fliser, som styrker diget, udskiftes.

Stormflod

Ved stormflod i Vadehavet kan vandstanden stige til over 5 m og medføre skader på dæmningen. Ved stormene i 1976, 1981 og orkanen i 1999 skyllede vandet ind over dæmningen og ødelagde store dele af vejbanen og skyllede jord væk fra skråningerne.
Stormflod ved Rømødæmningen
Ved stormene i 1976, 1981 og orkanen i 1999 skyllede vandet ind over dæmningen.
Rømødæmningen
Rømødæmningen med Jylland i baggrunden. På en sommerdag kører flere tusinde biler over dæmningen.