Opmåling strøm

I forbindelse med konkrete kysttekniske projekter måles havstrømmen en række steder. Målingerne foretages med instrumenter, som enten lægges ud på havbunden eller sidder på en stålstang, som er spulet ned i havbunden.

Typen, der forankres på havbunden, kan måle havstrømmen i flere niveauer mellem bunden og overfladen, mens den anden type kun måler strømmen der, hvor den er lagt ud.

Der måles typisk strømhastighed og strømretning med faste tidsintervaller. Princippet for de to metoder er vist på figuren herunder.

Adcp-Strømmåler placeres på havbunden og måler strømmen i udvalgte niveauer gennem vandsøjlen. S4DW-Strømmåleren sidder på en stålstang, som er spulet ned i havbunden, strømmen måles i det niveau over bunden, hvor måleren er placeret.
Strømmåler

Strømmålerne har ikke online forbindelse til Kystdirektoratet. De serviceres derfor fire gange om året, hvor de hentes i land, så de kan tømmes for data, og batterierne kan skiftes. Der lægges p.t. ikke strømdata på kyst.dk online.