Webtjeneste

Kystdirektoratets bølgemålinger

Udsnit af Kystdirektoratets bølgedata kan hentes med en webtjeneste for maksimalt to år ad gangen, vha. af kald med formaterne CSV eller dygraphPrægenererede filer kan også hentes. 

Hent prægenererede ZIP-filer i arkivet

Ved brug af data skal man være opmærksom på at data kan indeholde fejl eller helt mangle, og brug er derfor på ejet ansvar. Data forsøges fejlrettet løbende, de nyeste data er ikke nødvendigvis fejlrettet og kan indeholde fejl. Arkiverede data vil så vidt det har været muligt være fejlrettet. For mere information, se metadata.

Parametre og eksempel

 • ident
  Unikt nr. som identificerer måleren. De for skellige nr. kan enten findes på kortet eller på graf-siden under målere.
 • startdate
  Startdato for den ønskede dataserie, formateret som år-måned-dag:20190501
 • enddate
  Slutdato for den ønskede dataserie, formateret som år-måned-dag:20190503
 • format
  csv eller dygraph se forklaringen nedenfor.

CSV

 • Datotid
 • Dato formateret somår-måned-dag 24timer:minutter:sekunder: 2011-03-24 09:40:00
 • H_s
 • Signifikant bølgehøjde fundet udfra spektret
 • T_s
 • Signifikant bølgeperiode fundet udfra spektret
 • H_max
 • Maksimal bølgehøjde fundet vha. zero-upcrossing
 • T_max
 • Den højeste bølgeperiode fundet vha. zero-upcrossing
 • H_1_3
 • Middelbølgehøjden af den højeste tredjedel af alle bølger, zero-upcrossing
 • H_avg
 • Middelbølgehøjden af alle bølger, udfra zero-upcrossing
 • T_avg
 • Middelbølgeperioden af alle bølger, udfra zero-upcrossing
 • T_z
 • Middelbølgeperioden fundet udfra spektra eller zero-upcrossing
 • Dir
 • Bølgeretning i spektrets peak
 • Dybde
 • Vanddybden ved bølgemåleren
 • East
 • Sensor øst koordinat i ETRS89/UTM32
 • North
 • Sensor nord koordinat i ETRS89/UTM32
 • start_dato
 • Dato bølgemåleren blev taget i brug
 • slut_dato
 • Dato bølgemåleren blevet taget ud af brug

Datotid, H_s , T_s , H_max , T_max , H_1_3 , H_avg , T_avg , T_z , Dir , Dybde , East , North , start_dato , slut_dato
2018-10-01 00:00:00,,,2.74,6.7,1.67,1.04,5.1,4.93,286.9,17.5,441896,6259258,1991-12-11 17:30:00,
2018-10-01 00:30:00,,,2.98,6.8,1.64,1.07,5.2,4.81,293.9,17.5,441896,6259258,1991-12-11 17:30:00,
2018-10-01 01:00:00,,,3.75,8,1.69,1.08,5.3,4.87,289.7,17.5,441896,6259258,1991-12-11 17:30:00,
...
 

Dygraph

 • Data 1
 • Dato formateret somår-måned-dag 24timer:minutter:sekunder: 2011-03-24 09:40:00
 • Data 2
 • H_s, Signifikant bølgehøjde fundet udfra spektret
 • Data 3
 • H_1_3, Middelbølgehøjden af den højeste tredjedel af alle bølger, zero-upcrossing
 • Data 4
 • H_max, Maksimal bølgehøjde fundet vha. zero-upcrossing
 • Data 5
 • T_z, Middelbølgeperioden fundet udfra spektra eller zero-upcrossing
 • Data 6
 • Dir, Bølgeretning i spektrets peak

2018-10-01 00:00:00, , 1.67, 2.74, 4.93, 286.9 2018-10-01 00:30:00, , 1.64, 2.98, 4.81, 293.9 ...