Administrationsgrundlaget for Søterritoriet

Administrationsgrundlaget for søterritoriet danner grundlag for forvaltningen af havet i forhold til anlæg og aktiviteter, som er omfattet af kystbeskyttelsesloven.

Administrationsgrundlaget for søterritoriet danner grundlag for forvaltningen af havet i forhold til anlæg og aktiviteter, som er omfattet af kystbeskyttelsesloven.

Administrationsgrundlaget er et værktøj, der gør det muligt at tillade fornuftige og gennemarbejdede projekter, som støtter op om den rekreative brug af søterritoriet eller som skaber vækst i samfundet, med respekt for de marine økosystemer.

Du kan læse hele administrationsgrundlaget samt tillæg som PDF-filer.

Du kan også hente en oversigt over de indkomne høringssvar, samt Kystdirektoratets bemærkninger hertil.

Udgivet af Kystdirektoratet 2015. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Hent PDF: Administrationsgrundlaget for Søterritoriet