Tilladelse til renovering af moler i Hvidovre Lystbådehavn, Hvidovre Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renoveringen af moler i Hvidovre Lystbådehavn, ud for matr. 24ir, Hvidovre By, Hvidovre Kommune.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Ansøgningen er indsendt og hånderet af NIRAS. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.  Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 23/04146 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse - Hvidovre Lystbådehavn - Renovering af moler

 

Yderligere information

Medarbejder: Julie Elisa Søby
E-mail: juels@kyst.dk
Telefonnr.: 61351355