Tilladelse til uddybning i Øster Hurup Havn, Mariagerfjord Kommune

Publiceret 15-03-2023

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i Øster Hurup Havn, Mariagerfjord Kommune, på de vilkår, som fremgår i tilladelsen nedenfor.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Ansøgningen er indsendt og hånderet af COWI. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Venligst oplys sagsnummer 22/24692 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse - Øster Hurup Havn - Uddybning

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler