Tilladelse til underboring

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etableringen af rørført fiberkabel mellem Egholm og Lindholm ved styrret underboring.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.
Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 22/20035 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse til rørført fiberkabel mellem Egholm og Lindholm,     Aalborg Kommune.

Yderligere information

Medarbejder: Julie Elisa Søby
E-mail: juels@kyst.dk
Telefonnr.: 61351355