Tilladelse til etablering af 43 bundgarnspæle - Fjellerup

Publiceret 11-10-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af 43 bundgarnspæle på
søterritoriet, som skal fungere som skulpturelle markører og wayfinding, der
danner rammerne for leg, læring og ophold. Pælene skal etableres i forbindelse
med nedslagspunkt 1, beliggende ud for Møllebækvej 5, Glesborg (matr. 64b og 34k
Fjellerup By, Fjellerup, Norddjurs Kommune.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/18900

Tilladelse til etablering af 43 bundgarnspæle.

 

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler