Tilladelse til forlængelse af broanlægget Svenskeren på Fanø

Publiceret 25-02-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til forlængelse af broanlæg i Fanø Lystbådehavn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. 

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/15201.

21/15201 Tilladelse til forlængelse af broanlægget Svenskeren på Fanø.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler