Tilladelse (lovliggørelse) til flydebro med fortøjningspæle i Hobro Både- og Fiskerihavn

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at flydebro med fortøjningspæle, på de vilkår som fremgår nedenfor. Tilladelsen er samtidig lovliggørelse, idet flydebro med fortøjningspæle allerede er etableret. Etableringen skete i strid med tidligere meddelt tilladelse, og Kystdirektoratet vurderede derfor, at der var tale om væsentlig projektændring, hvilket medførte ansøgning om lovliggørelse.

Kystdirektoratet har behandlet ansøgningen uden skelen til, at anlægget allerede er etableret. Således stilles ansøger eller andre hverken bedre eller ringere af den årsag.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05060

Tilladelse (lovliggørelse) til     flydebro med fortøjningspæle i Hobro Både- og Fiskerihavn

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42