Tilladelse til etablering af to flydebroer og to estakadevægge med opfyld i Køge Marina

Publiceret 30-06-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af to flydebroer og to estakadevægge i Køge Marina ved Bådehavnen 2, matr. 11tø, 4600 Køge, Køge Kommune

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05159.

Tilladelse til etablering af to flydebroer og to estakadevægge med opfyld i Køge.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler