Tilladelse til udvidelse af Søby lystbådehavn, samt opfyldning øst for havnen, Ærø Kommune

Publiceret 07-07-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udvidelse af Søby Lystbådehavn, samt opfyldning øst for havnen, på de vilkår, som fremgår af tilladelsen

Kystdirektoratet finder, at den udarbejdede VVM-redegørelse - indeholdende blandt andet væsentlighedsvurderinger, belyser projektets miljømæssige konsekvenser tilstrækkeligt til, at der på baggrund af VVM-redegørelsen kan træffes afgørelse om godkendelse af projektet efter kystbeskyttelsesloven.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04838.

1 Tilladelse til udvidelse af Søby Lystbådehavn, samt opfyldning øst for havnen.pdf

2 Hvidbog Søby Havn.pdf

3 Registreringsskema impulsstøj.pdf

4 VVM Søby Havn.pdf

5 Bilagsrapport Søby Havn.pdf

6 Ansøgning Søby Havn.pdf

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler