Tilladelse til opfyldning ved bolværk Proviantmagasingraven, Christianshavns kvarter, København

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til mindre opfyldning og fremrykning af bolværk i Proviantmagasingraven ud for matr. 592, Christianshavns Kvarter, København (Danneskiold-Samsøes Alle 1)

Ansøgningen om træbrygge i Arsenalgraven og etablering af husbåde langs Arsenalgraven og Proviantmagasingraven er ikke en del af denne tilladelse. 

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Ansøgningen er indsendt og hånderet af Arkitekterne Gjøde & Partnere. 

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. 

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet. 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til journalnummer 21/10334.

Tilladelse til mindre opfyldning og fremrykning af bolværk     i Proviantmagasingraven.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32