Tilladelse til bådebro ved Kleven Havn, Ærø

Publiceret 07-12-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at bådebro ved Kleven Havn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/10623.

21/10623 Tilladelse - Kleven Havn - Bådebro.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler