Tilladelse til uddybning mv. i Hjarnø Bådehavn, Hedensted Kommune

Tilladelse til uddybning, opsætning af 16 fortøjningspæle og forlængelse af palisadevæg i Hjarnø Bådehavn, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse uddybning, opsætning af 16 fortøjningspæle og forlængelse af palisadevæg i Hjarnø Bådehavn - Østre Kirkevej, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05259.

Tilladelse til uddybning mv, Hjarnø Bådehavn

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26