Tilladelse til renovering/nye konstruktioner - Søbadet - Thisted

Publiceret 15-04-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renoveringsprojekt med nyanlæg mod søterritoriet for Søbadet i Thisted, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Ansøgningen er indsendt og håndteret af A1 Consult A/S.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05100

Tilladelse til renovering_nye konstruktioner - Søbadet - Thisted

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler