Tilladelse til havnebad

Publiceret 05-05-2020

Tilladelse til havnebad, Sønderborg, matr.nr. 5601a Sønderborg

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til havnebad i Sønderborg, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Orbicon A/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03457.

Tilladelse til havnebad Sønderborg.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler