Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprenset sediment fra Bjerre Strandpark, Fredensborg Kommune

Publiceret 18-08-2020

Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra Bjerre Strandpark, Fredensborg Kommune

Bypass af oprensningsmateriale på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16b, stk. 1, nr. 1 i Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02038

Tilladelse til bypass fra Bjerre Strandpark.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent