Tilladelse til ansøgning om Kystbeskyttelse i form af strandfodring i Lønstrup i Hjørring Kommune

Publiceret 07-10-2019

Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning giver hermed tilladelse til strandfodring i Lønstrup i Hjørring Kommune på ca. 1100 meter. Tilladelsen er givet på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Miljøstyrelsen har, som kompetent VVM-myndighed, truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.
Ved spørgsmål til afgørelsen, venligst opgiv sagsnummer 19/00994.

Tilladelse til ansøgning om strandfodring i Lønstrup i Hjørring Kommune.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler