Tilladelse til to fortøjningsstænger på bådebro ud for Strandvejen 91D, Snekkersten

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres to fortøjningsstænger på bådebroen ud for ejendommen Strandvejen 91D, Skotterup, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.