Tilladelse til fire fortøjningspæle ud for Øreodden 5, Svendborg

Publiceret 13-05-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af fire fortøjningspæle ved broanlægget ud for matr.nr. 1, ny Skt. Jørgens, Svendborg Jorder, Øreodden 5, Svendborg, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

I denne afgørelse betegnes de fire fortøjningspæle som anlægget.

Ved spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00005.

Tilladelse til fire fortøjningspæle ud for Øreodden 5, Svendborg.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler