Dispensation til midlertidige terrænreguleringer i Nationalparkcenter Thy

Publiceret 08-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen § 1, jf. § 4 til midlertidig terrænregulering i forbindelse med byggeri udenfor klitfredningslinjen, samt etablering af permanent, underjordisk trykaflastning på ejendommen matr. nr. 36bv Vorupør, Hundborg beliggende Vesterhavsgade 135, Vorupør i Thisted Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01288.

Dispensation til midlertidige terrænreguleringer ved opførelse af Nationalparkcenter Thy.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent