Tilladelse til bypass med rent oprensningssediment fra Aarø havn og sejlrende, Haderslev Kommune

Publiceret 25-11-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 1.500 m3 rent oprensningssediment årligt, fra Aarø havn og sejlrende, på de vilkår som fremgår nedenfor

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Venligst oplys sagsnummer 22/20497 ved henvendelse om sagen.

Bypasstilladelse - Aarø Havn og sejlrende

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler