Tilladelse til bypass i Hundige Havn

Publiceret 25-03-2020

Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra indersiden af syd molen, Hundige Havn, Greve Marina, Greve Kommune.

Bypass af oprensningsmateriale på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16b, stk. 1, nr. 1 i Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00627

Tilladelse til bypass Greve Marine.

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler