Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra Lystbådehavn - Skælskør Amatør Sejlklub

Publiceret 21-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til i alt 1.800 m3 rent oprensningssediment fra Lystbådehavn -Skælskør Amatør Sejlklub, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02527.

Tilladelse til bypass.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler