Ansøg om dispensation

Ansøg om dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen

Du kan ansøge via et elektronisk ansøgningsskema på Virk.dk.

Gå til Virk.dk

Sådan søger du om dispensation fra strandbeskyttelse

Strandbeskyttelseslinjen administreres restriktivt, og der gives kun undtagelsesvist dispensation. Kystdirektoratet modtager cirka 1.400 ansøgninger hvert år. Herudover modtager vi også mange anmeldelser og forespørgsler.

Du kan ansøge om en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen via vores elektroniske ansøgningsskema. Du vil blive guidet til, hvilke dokumenter du skal have klar, inden du går i gang med ansøgningsskemaet, ligesom du bliver guidet igennem selve ansøgningsskemaet.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden varierer efter, hvor kompleks ansøgningen er. Kystdirektoratet bestræber sig på at behandle alle ansøgninger hurtigst muligt. I Kystdirektoratet oplever vi i øjeblikket en stor sagsmængde. Dette kan betyde, at du kan opleve en længere sagsbehandlingstid. Vi arbejder på at nedbringe sagsmængden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gå til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet er et uafhængigt, domstolslignende klagenævn. Klagenævnet har 10 medlemmer: 1 juridisk formand, 2 højesteretsdommere og 7 politikere, der er udpeget af Folketingets partier.

Offentliggørelser