Klimatilpasning.dk

Hjemmesiden "Klimatilpasning" indeholder en række interaktive værktøjer om klimadata, oversvømmelse og kystplanlægning.

Klik på kortet for at gå til værktøjerne i klimatilpasningsportalen.

Kystdirektoratet indgår sammen med en række ministerier, styrelser og interessenter, blandt andet Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i samarbejdet omkring Klimatilpasning.dk