Kronisk erosion

Hvis langstransporten (transport af havbundsmateriale langs kysten) varierer, vil der blive eroderet (fjernet) eller aflejret sand i det pågældende område.

Erosion sker, når transporten vokser i transportretningen, idet der på en sådan strækning vil blive transporteret mere sediment væk fra området, end der tilføres.
Selv om der er variationer fra år til år, vil langstransporten gå i samme retning, og tendensen til erosion på en sådan strækning vil være permanent, derfor kaldes erosion, der skyldes variation in langstransporten, for kronisk erosion.
I modsætning til akut erosion har kronisk erosion altså en permanent karakter og foregår over en længere periode

For en given strækning kan man opstille et budget for sediment, der siger: Hvis der transporteres mere sediment væk fra et område, end der transporteres sediment ind i området, er det under erosion.

(Skitse: Dansk Hydraulisk Institut og Hasløv & Kjærsgaard)