Akut erosion

Når bølgebevægelser medfører en transport på tværs af kysten, typisk ved brydende stormbølger, føres der sand væk fra kysten. Under mildere vejrforhold er transporten svagere og fører sand ind mod land. Disse to forskellige typer af transport vil opleves som henholdsvis erosion af stranden og kysten (klitfoden eller foden af en eventuel klint) og aflejring på stranden.

Søværts transport og tilhørende erosion i kystprofilet forekommer som nævnt specielt under storm i forbindelse med kombineret højvande og kraftig bølgepåvirkning og kaldes akut erosion.

(Skitse: Dansk Hydraulisk Institut og Hasløv & Kjærsgaard)

Under akut erosion eroderes den øvre del af profilet ved højvande (storm). Det eroderede materiale lægger sig ud i de dybere dele af kystprofilet. Mørk brun og mørkeblå viser, hvor profilet er aktivt under akut erosion. Det lyseblå område er ikke aktivt.