Undervisningsmateriale

Her finder du det kursusmateriale, der er blevet brugt i undervisningen af kystkommuner. 

Undervisning 2023

Undervisning 2021 - 2022

Modul 3: Guide til dynamisk planlaegning af klima tilpasning

og styring af risikoen for oversvoemmelse i kommuner

Modul 2: Naturbaseret kystbeskyttelse

Modul 1: Kystplanlægger i praksis

Undervisning 2018-2019

Modul 1: Om Kystbeskyttelsesloven og forvaltningen af den

Modul 2: Om kommunale fællesprojekter (tidl. kap. 1 sager)

Modul 3: Om kystbeskyttelsesmetoder samt en eksempelsamling