Kystbeskyttelse

Enhver form for kystbeskyttelse sætter sit præg på landskabet. 

Som kommunal sagsbehandler eller interesseret borger kan du her finde undervisningsmateriale om forvaltning af kystbeskyttelsesloven, hente vejledning om sagsbehandling og finde en oversigt over tekniske metoder til kystbeskyttelse.

Ansøg om kystbeskyttelse

Din kommune varetager forvaltningen af kystbeskyttelsesloven.

Ønsker du at søge om tilladelse til kystbeskyttelse, skal du derfor kontakte din kommune.