Revlehuller

Der findes forskellige vandstrømme langs alle danske kyster. Vandstrømmene opstår, når bølgerne rammer den skrående bund op mod stranden, og de ophobede vandmasser på grund af tyngdekraften skal tilbage igen.

I det umiddelbare tilbageløb fra en bølge, der ruller ind på stranden, kan der opleves en stærk strømning. Dette er ikke en egentlig understrøm, men tilbageløbet kan påvirke fodfæstet for badende.

I de tilfælde hvor vandet ophobes bag revler, opstår der af og til fordybninger i revlen, hvor vandet med stor kraft bevæger sig tilbage i havet – altså et revlehul. Disse steder med kraftige strømme, kaldes ofte også for hestehuller.

Endelig kan der, selvom vandoverfladen ser rolig ud opstå en kraftig strøm på langs af kysten. Det kan være tidevand, returvand på siderne af et revlehul, eller det kan være vand på vej mod et dybere område langs kysten - i nogle tilfælde presset af vind- og bølgeretningen.

Hvordan genkendes et revlehul

Man kan mærke disse strømme, ved at stille sig ud i knæhøjt vand et minut og mærke hvordan, og hvor kraftigt vandet strømmer omkring benene.

Er der bølger, som ikke bryder, og er der ikke skumstriber fra bølgerne, kan det være tegn på et underliggende revlehul.

Det ses tydeligt på videosekvensen herunder:

Hvad gør du hvis?

Hvis du svømmer i et revlehul og bliver taget af strømmen, skal du ikke kæmpe imod, men bevare roen og lade dig føre med strømmen ud, indtil strømmen igen aftager i styrke. Svøm derefter langs med kysten ind mod det sted, hvor bølgerne brydes.

Revlehuller er en tilstand som kan forekomme langs alle de danske kyster. Dermed er der ingen strande, som er fritaget - hvor tilforladelige de end måtte forekomme at være.

Lær og læs mere om badesikkerhed

Du kan lære og læse mere om badesikkerhed på Rådet for Større Badesikkerheds hjemmeside, hvor du også kan finde og downloade flere foldere og brochurer om emnet.

Gå til badesikkerhed.dk

Er du i nærheden af Thyborøn, kan du også besøge oplevelsescentret Kystcentret, hvor de i 2014 åbnede Danmarks første revlehulssimulator. Simulatoren indgår som en del af en stor strandlegeplads udenfor centret. I simulatoren kan børn og voksne få en ganske ufarlig fornemmelse af de fysiske påvirkninger på kroppen ved et revlehul og dermed lære at kende til faresignalerne på den rigtige strand.