Bølgeenergi

Bølgeenergi på de danske kyster

De danske kyster påvirkes og formes af vejret. Især bølgerne har stor betydning for, hvordan kysten ser ud. Bølger dannes af vindens friktion med havoverfladen, og deres størrelse afhænger af vindens styrke, hvor lang en strækning vinden har blæst hen over vand og af vanddybden.

Rammes en kyst af mange bølger, dvs. af megen bølgeenergi i løbet af et år, kan kysten hurtigt ændre udseende. Der kan eksempelvis fjernes sand fra stranden med op til 6 m pr. år. Det er derfor vigtigt at vide, om en kyst rammes af meget bølgeenergi, når der kystplanlægges.

Bølger ved Vesterhavet.

Kystdirektoratet har overslagsmæssigt beregnet, hvor meget energi, der i gennemsnit rammer de danske kyster. Beregningerne er foretaget ud fra vindmålinger fra perioden 1995-2005, og de frie stræk som input i CERC formlen.

En mere præcis og detaljeret beregning af bølgeenergien på en given kyst, kan fås ved hjælp af computermodeller eller deciderede målinger. Beregningerne eller målinger kan eksempelvis udføres af rådgivende ingeniørfirmaer.

Mere viden om bølgeenergi

Kystdirektoratet har udgivet i 2015 udgivet rapporten "Kystdynamik og kystbeskyttelse" der har til formål at udforme et illustrativt materiale, som vil kunne sætte enhver med interesse i kystens forhold i stand til at sætte begreber på de danske kysters grundlæggende dynamik.

Læs mere her