Terrænændring

Hvis du overvejer at grave eller på anden vis udføre en ændring i terrænet på stranden eller ved kysten, skal du være opmærksom på, at det kan kræve tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og/eller dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Kystbeskyttelsesloven.

Terrænændringer på strandbredden og 100 meter ind i land, fra der hvor den sammenhængende landvegetation starter, skal altid vurderes efter kystbeskyttelsesloven. Eksempler på foranstaltninger, der forudsætter tilladelse efter kystbeskyttelsesloven er:

  • Haveanlæg, betonterrasser, etablering af en kunstig strand, skrab og gravning af sediment fra vandkanten eller omfordeling af sediment på strandplan eller andre opfyldninger på kysten, der ikke har til formål at kystbeskytte. 

Hvis du ønkser at ændre terrænet på strandbredden eller 100 meter ind i land, fra der hvor den sammenhængende landvegetation starter, skal du søge om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. 

Naturbeskyttelsesloven

Hvis du ønsker at ændre terrænet eller på anden måde ændre tilstanden på et areal, som er omfattet af strandbeskyttelse eller klitfredning, forudsætter det som udgangspunkt Kystdirektoratets dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Strandbeskyttelse og klitfredning omfatter strandbredden og arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen henholdsvis klitfredningslinjen. Arealer længere inde i landet kan også være omfattet af klitfredning. Linjerne ligger fast og er registreret i matriklen og noteret i tingbogen

Læs mere om terrænændring efter naturbeskyttelsesloven:

Strandbeskyttelse

Klitfredning

 

Hvis du er i tvivl

Kontakt Kystdirektoratet, hvis du er i tvivl om noget vedrørende terrænændring.

Du er velkommen til at kontakte os på telefonnummer

99 63 63 63. Bed om Strand og Klit-telefonen. Den er åben mandag og torsdag fra 10-14. Vi besvarer også fortsat gerne spørgsmål på mail .