Andre data

På Kystdirektoratets offentlige webgis, Kystatlas, vises en lang række data fra Kystdirektoratet. 

Se mere på Kystatlas

Kystdirektoratets KystatlasUd over at se data i webgis løsningen, kan data også hentes og vises i egne GIS programmer med REST/WMS/WFS tjenester. Link til disse tjenester kan ses på metadata siderne for de forskellige datasæt. 

Anlæg på søterritoriet: metadata 
Bypass: metadata 
Kystbeskyttelsesanlæg: metadata 

Andre datasæt fra Kystdirektoratet kan også findes på geodata-info.dk ved at søge efter "Kystdirektoratet". I metadata vil der være forskellige muligheder for visning og download.