Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Andre data

På Kystdirektoratets offentlige webgis, Kystatlas, vises en lang række data fra Kystdirektoratet. 

Se mere på Kystatlas

Kystdirektoratets KystatlasUd over at se data i webgis løsningen, kan data også hentes og vises i egne GIS programmer med REST/WMS/WFS tjenester. Link til disse tjenester kan ses på metadata siderne for de forskellige datasæt. 

Anlæg på søterritoriet: metadata 
Bypass: metadata 
Kystbeskyttelsesanlæg: metadata 

Andre datasæt fra Kystdirektoratet kan også findes på geodata-info.dk ved at søge efter "Kystdirektoratet". I metadata vil der være forskellige muligheder for visning og download.