DanGer112

Kraftige regnskyl, digebrud, oversvømmelser, tørke, skov- og naturbrande, men også pandemier - begivenheder som disse har alle noget til fælles - de kender ingen grænser og stopper derfor ikke ved en landegrænse. Hvad sker der egentlig, når sådanne begivenheder rammer grænseregionen mellem Tyskland og Danmark på samme tid og forårsager skader der?

Det er spørgsmål som disse, partnerne beskæftiger sig med i projektet INTERREG 6A DanGer112.

DanGer112 er et EU-medfinansieret INTERREG6A netværksprojekt og et samarbejde mellem beredskabstjenesterne i grænseområdet mellem Danmark og Tyskland.

Hvad er formålet med projektet?

Formålet med projektet er at opdatere og vedligeholde et partnerskab omkring beredskabsindsatsen på tværs af landegrænsen. 

Ved at samle ekspertisen og styrkerne på begge sider af grænsen og udveksle erfaringer kan forhindringer og problemer identificeres i fællesskab, og der kan udvikles fælles løsninger.

Gennem netværksprojektet kan partnerne dele viden om planlægning og forberedelse, når der sker større hændelser, uanset om det er naturhændelser, brand, inden for sundhed eller andre sektorer. Et af målene i projektet er at gennemføre årlige fælles grænseoverskridende beredskabsøvelse. Temaet for øvelsen i 2024 vil være stormflod, hvor Kystdirektoratet både bidrager med faglig viden, kan få trænet Kystdirektoratets eget beredskab i Vadehavet, og generelt få større erfaring med beredskab i praksis ift. stormflod samt planlægning af øvelser.

Partnere i projektet

Projektet er en sammenslutning af administrative myndigheder langs den dansk-tyske grænse med ansvar for ikke-politisk beredskab som projektpartnere, samt et konstant voksende netværk af forskellige organisationer fra sikkerheds- og beredskabssystemet i begge lande. Det koordinerende hovedpartnerskab ligger hos Brand og Redning Sønderjylland, der støttes af projektpartnerne Region Syddanmark, Flensborg by, Nordfrislands Amt, Kystdirektoratet, Slesvig-Flensborg Amt og Sønderborg Kommunes Beredskab.

DanGer112-projektet er støttet af INTERREG 6A med et tilskud på ca. 442.000 euro fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2025.

Læs mere om DanGer112

Læs mere projektbeskrivelsen for DanGer112 (tysk)

Læs mere om Kystdirektoratets stormflodsberedskaber